ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφοί Κων. Κορδά Ο.Ε.

Τεχνική Εταιρεία

Αντλίες - ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Βασιλέως Κωνσταντίνου 46, Τ.Κ. 25100, Αίγιο

Τηλ: 2691023063  I  Κιν.: 6972 25 6120  I  Fax: 2691020667

E-mail:info@e-kordas.gr