Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η τεχνική εταιρεία Αφοί Κ. Κορδά Ο.Ε. που εδρεύει στο Αίγιο ιδρύθηκε το 2011 από τους Γεώργιο και Σταύρο Κορδά -μηχανικό αυτοματισμού και διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό αντίστοιχα- και δραστηριοποιείται στον χώρο των αντλιών και των Φωτοβολταϊκά συστήματα).

Η εταιρία είναι μια συνέχεια της Κων. Γ. Κορδάς & ΣΙΑ ΟΕΤΕ η οποία ιδρύθηκε το 1978 με αντικείμενο την επισκευή & εμπορία ηλεκτροκινητήρων και αντλητικών συγκροτημάτων, εγκαταστάσεων κίνησης και αυτοματισμού, εμπορία βιομηχανικού υλικού, καθώς και εγκαταστάσεων - συντηρήσεων ανελκυστήρων.

Η Αφοί Κ. Κορδά Ο.Ε. δημιουργήθηκε με σκοπό να αναλάβει την ευθύνη των παραπάνω αντικειμένων αλλά και την εγκατάσταση ΑΠΕ, πλην του τομέα των ανελκυστήρων.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία μας εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

  • Περιέλιξη παντός τύπου ηλεκτροκινητήρων AC και DC, μετασχηματιστών, ηλεκτροσυγκολλήσεων, πηνίων διαφόρων τύπων, κ.λ.π.
  • Επισκευή αντλιών παντός τύπου, υποβρύχιων αντλιών και τύπου πομόνας
  • Εξαγωγή, επισκευή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών
  • Εμπορία αντλιών, πυροσβεστικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων
  • Εμπορία βιομηχανικού υλικού και αυτοματισμού
  • Εγκαταστάσεις κίνησης και αυτοματισμού
  • Εμπορία και εγκατάσταση Ανανεώσιμών Πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα,  συστήματα Net Metering, ανεμογεννήτριες)
  • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων
  • Έκδοση αδειών καταστημάτων και βιοτεχνιών
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, κλιματισμού και θέρμανσης

Στην Αφοί Κ. Κορδά Ο.Ε. στο Αίγιο είμαστε επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Γι’ αυτό μελετάμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προκειμένου να σχεδιάσουμε αξιόπιστες και πλήρως εξατομικευμένες λύσεις στον χώρο των αντλιών και των ΑΠΕ προσαρμοσμένες απόλυτα στα δικά σας λειτουργικά και οικονομικά δεδομένα.

Αφοί Κων. Κορδά Ο.Ε.
Τεχνική Εταιρεία
Αντλίες - ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Βασιλέως Κωνσταντίνου 46, 
​Τ.Κ. 25100, Αίγιο

Τηλ: 2691023063  I  Κιν.: 6972 25 6120  I  Fax: 2691020667

Email: info@e-kordas.gr